Journalistik på Tollare folkhögskola i Stockholm

 

Vill du bo och studera på folkhögskola i Stockholm och lära dig mer om journalistik, media, foto/film, layout och berättande? Vill du ha lärare med såväl ämneskunskap som bred erfarenhet av mediabranschen? Vill du vara med och forma framtidens samhälle? I så fall kan Tollare folkhögskolas utbildningar i journalistikens framkant vara vad du letar efter.

Den tekniska utvecklingen går fort och nya typer av kommunikationsvägar växer fram. Att värdera information är viktigare än någonsin, och en journalistutbildning öppnar dörrarna till många typer av yrken och arbeten.

Det snabba meddelandet och den icke-berättande texten är kanske de vanligaste skrivna texterna i dag. På Tollare tror vi att människor också vill ta del av mer komplexa historier och berättande journalistik. Reportage som kan aktivera våra sinnen och skildra en hel historia.

På våra utbildningar/kurser jobbar vi med modern såväl som traditionell teknik. Med text såväl som foto/film, layout och radio. Med korta informativa, och längre utredande journalistiska jobb. Hela tiden praktiskt och i kontakt med arbetslivet. Frågor(?):
mats.hjortfors@folkbildning.net

 

 

 

 

Välkommen till oss!