Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret

AnnaKarinNyman”… jobbade som presschef åt Annie Lööf”

Studerade på Tollare 2008-2009

Under studierna 2008-2009 på Tollares linje ”Reportage fördjupning” fick jag jobb som ledarskribent på Södertälje tidning och därefter en tjänst som pressekreterare för Centerpartiet i riksdagen. Efter knappt ett år bytte jag tjänst till presschef och stabschef i regeringskansliet. 2011-2014 jobbade jag som presschef åt näringsminister och partiledare Annie Lööf.

Sedan ett år tillbaka är jag kommunikationsdirektör på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation. Min vardag går ut på att förmedla industrins betydelse för jobben och välfärden i Sverige, men även hur företag kan bidra till en bättre miljö, en levande landsbygd och integration för nyanlända till Sverige.

Att tänka som en journalist, hur man berättar en berättelse och engagerar, har varit mitt bästa redskap för att kunna göra en karriär som kommunikatör och presschef.