Media

Substantivet medium, plural medier och i vissa fall media, förekommer i olika kontexter med i princip samma innebörd. En klassisk definition av mediehistorikern Marshall McLuhan lyder att medier fungerar som ”utvidgningar eller förlängningar av våra kroppar”.

Källa: Wikipedia