Text

Tollare folkhögskola journalistutbildning

Under utbildningen får du arbeta med olika typer av text och skrivande. Du får arbeta med längre reportage där det är viktigt att skapa närvarokänsla, att zooma in miljö och människor, och att mejsla fram berättelsen. Men du arbetar också med att skriva korta och snärtiga notiser, informativa artiklar, tänkvärda krönikor, eller ingresser som fångar läsaren. Vi investerar tid i att läsa och diskuterar varandras texter.

På lektionerna för vi en löpande diskussion om rätt och fel i språket, och om effekten av olika språkliga uttrycksmedel.