Lena König, programreporter, Sveriges Radio

1LenaKönig” Utan Tollare hade jag aldrig varit där jag är i dag ”

 

Studerade på Tollare folkhögskola 2012-2013.

 

Jag gick på Tollare 2012/13. På distans. Utbildningen passade mig perfekt. Jag läste både allmän journalistik och reportage under det året, samtidigt som jag praktiserade på Blekinge läns tidning.

Skrivandet i sig var inget nytt för mig eftersom jag hade jobbat mycket inom den akademiska världen och skrivit vetenskapliga texter – däremot var det journalistiska skrivandet helt nytt. Att skriva vetenskapliga och journalistiska texter skiljer sig mycket åt men det vetenskapliga skrivandet var något Tollare snabbt tog ur mig!

Att delat tiden mellan praktiskt journalistiskt jobb och distansstudier på Tollare var perfekt. Det var tufft, men var mödan värt då min utbildning på Tollare hela tiden ”utvärderades praktiskt” på tidningen. Och se! Det funkade.

Efter min utbildning var jag kvar på tidningen i två år, tills jag lasades ut 2014. Men redan några månader innan jag slutade på tidningen ”headhuntades” jag av Sveriges Radio Blekinge. En arbetsplats jag fortfarande jobbar på. I dag arbetar jag som kanalens enda programreporter. Och mina dagar går ut på att direktsända reportage och intervjuer till vårt morgon- och förmiddagsprogram. Ett jobb som är vansinnigt kul, varierande och utmanande på många sätt!

Utan min utbildning på Tollare hade jag aldrig varit där jag är i dag och jag känner att skolan gav mig en stadig grund att stå på. Jag har aldrig känt mig oförberedd rent journalist!