Robin Östberg, Webbreporter, Upsala Nya Tidning

Robin Östberg praktikant

” … med hjälp av Tollare  lyckades jag få jobb i mediesvängen ”

 

Studerade på Tollare folkhögskola 2014 – 2015,

Under mitt år på den yrkesförberedande kursen fick jag praktikplats på gratistidningen Uppsalatidningen. I slutskedet av kursen, strax innan sommaren, fick jag jobb som webbreporter på Upsala Nya Tidning. Än i dag är jag kvar på UNT, där jag bland annat jobbat som webbreporter, reporter på ”UNT Helg” och på den lokala editionen Sigtunabygden.

Kursen täcker på ett bra sätt hur mediebranschen ser ut i dag med en mix av reportageskrivande, foto, radio och TV-inslag. Under året på Tollare, som i perioder kunde vara rätt intensivt, lärde jag mig mest av den feedback jag fick av lärare och klasskamrater på mina reportage. Trots en bransch med sjunkande tidningsupplagor, sparpaket och nedläggningar lyckades jag – med hjälp av Tollare – att få jobb i mediesvängen.